Connectant mons és una proposta educativa telemàtica que combina l’activitat a l’aula i el treball en xarxa entre alumnat de 3 a 17 anys de diferents realitats culturals, econòmiques i socials, en la qual participen centres de tot el món.


Es treballa a través d’una plataforma telemàtica multilingüe en 8 llengües (italià, castellà, portuguès, anglès, francès, gallec, català i èuscar), en la qual s’interacciona i es treballa de manera cooperativa, organitzats en equips de treball de la mateixa franja d’edat.


Cada any treballem una temàtica concreta relacionada amb l'educació per una ciutadania global, com ara els drets laborals, el canvi climàtic o la pobresa, amb propostes didàctiques adequades a l’edat.


Aquest any com a novetat, ampliem la proposta perquè també es pugui treballar amb alumnat de 3 a 5 anys d'edat.

9

Els objectius generals de Connectant mons són:

 

 


sdf
cfx
a
25
kl
za
a
s
s
zxd